• Zelený-1
  • Růžový
  • Fialový
  • Podzim2
  • Zelený2
  • Podzim1

Růžena Stejskalová

Absolventka výcviku WORLD BUSINESS COACH WABC Accredited Candidate, pořádaného společností Made in Czechoslovakia s.r.o. ve spolupráci s Worldwide Association of Business Coaches, prestižní světovou asociací, která má jako jediná na světě právo udělovat designaci WABC Certified Business Coach ™ (CBC ™). Tento výcvik byl akreditačně prověřen prof. Davidem Lanem, odborným předsedou vědecké komise Professional Development Fund v Londýně a dlouholetým vedoucím katedry psychologie práce na Middlesex University a mezinárodní odbornou komisí WABC (WABC Accredited Award Panel) v čele s Dr. Fillery-Travisovou, předsedkyní akreditační komise.

Výcvik obsahoval celkem 600 hodin. Byl veden týmem lektorů z řad předních odborníků managementu a koučinku. Měla jsem příležitost potkat významné vědce, osobnosti svého oboru, autory učebnic. Absolvováním tohoto výcviku jsem získala:

  1. Celostátní rekvalifikaci akreditovanou u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky pod číslem jednacím MŠMT-35000/12-24/892, která má doživotní platnost a opravňuje k profesi kouče na území celé České republiky.
  2. Certificate of World Business Coach – certifikovaný světový byznys kouč, udělený Made in Czechoslovakia.
  3. Certifikát od Světové Asociace Byznys Koučů (WABC) sídlící v Kanadě a titul WABC Certified Business Coach ™ (CBC ™). S tímto titulem jsem zároveň získala akreditované členství v této asociaci vedené ve světové databázi. Jedná se o designaci, která je v současném profesním světě koučinku nejvyšším možným vzděláním pro hodnost Practitioner (odborník, profesionál, vykonavatel, privátní praktik). Žádná jiná asociace tuto náročnost neposkytuje. Světové asociace byznys koučů je v tomto zcela exkluzivní a její členové pracují pro největší světové korporace a organizace. Je zcela běžnou praxí, že nadnárodní společnosti vybírají ve svých regionálních pobočkách kouče z řad oficiálních seznamů WABC, neboť pouze členové WABC splňují nejvyšší kompetenční požadavky.
  4. Akreditaci pro práci se standardizovanými psychodiagnostickými metodami (testy osobnosti, projektivní metody a výkonové testy – jednodimenzionální testy IQ, testy pozornosti atd.) od světového vydavatelství psychometrických a sociometrických metod Hogrefe – Testcentrum, s.r.o. http://www.testcentrum.com/ Lektory akreditačního tréninku jsou přední odborníci v oblasti psychodiagnostiky a pedagogové katedry psychologie FF UK Praha. (zdroj: Made in Czechoslovakia)