• Zelený-1
 • Růžový
 • Fialový
 • Podzim2
 • Zelený2
 • Podzim1

Ochutnávka

Chcete vyzkoušet, jak to funguje?

Objednejte se na první „ochutnávkové“ sezení.

Na tomto setkání společně probereme vaše téma, sladíme očekávání s možnostmi, vyjasníme si všechny otázky a pobavíme se o pravidlech a podmínkách případné spolupráce. Pokud se rozhodneme spolupracovat, uzavřeme následně společnou dohodu.
Výsledkem tohoto setkání je ochutnávka koučování. Přímý zážitek z koučinku a možnost odnést si s sebou inspirující osobní cíle, které si nastavíte vy sami za citlivého provázení kouče.

Klient i kouč na prvním setkání také mimo jiné zjišťují, zda vůbec spolu chtějí a mohou pracovat. Je velmi důležité, aby se uměli na sebe naladit, napojit a důvěřovat si. Bez toho by budoucí spolupráce nebyla možná. Říkám této schůzce také „chemická schůzka“.
Pokud se dohodneme na další spolupráci, stanovíme cenu, frekvenci a četnost sezení.

V praxi to vypadá většinou takto:

Koučink pro získání a udržení nových návyků a dosahování cílů dlouhodobějších

 • 10 až 15 sezení v průběhu 3 až 6 měsíců
 • délka sezení 90 minut (interval mezi jednotlivými sezeními je 1 až 2 týdny)
 • osobní setkání (většinou probíhá v místě pracoviště klienta)

Koučink pro aktuální témata, která potřebujete řešit operativně, v krátké době

 • individuální počet sezení
 • délka sezení 60 až 90 minut (interval mezi jednotlivými sezeními dle dohody)
 • osobní setkání (většinou probíhá v místě pracoviště klienta) nebo telefonicky (Skype)

Chci se domluvit na setkání