• Zelený-1
  • Růžový
  • Fialový
  • Podzim2
  • Zelený2
  • Podzim1

O mně

01Růžena Stejskalová WABC Certified Business Coach™ (CBC™) a konzultant

V průběhu mého více jak třináctiletého působení v nadnárodní společnosti, kde jsem vedla obchodní a technické týmy, jsem získala nejen bohaté odborné znalosti a cenné zkušenosti, ale také jsem měla příležitost pracovat s úžasnými lidmi. Od všech jsem se mnoho naučila, některým jsem pomohla odhalit jejich talent, rozvíjet jejich potenciál a vyrůst.

Práce s lidmi se stala mou vášní. Od roku 2013, kdy jsem úspěšně absolvovala výcvik WORLD BUSINESS COACH WABC Accredited Candidate, se mé další kroky začaly ubírat jasným směrem, který mě přivedl k tomu, že se dnes naplno věnuji byznys koučinku a konzultacím.

Specializuji se na top manažery společností, majitele firem a ženy v menežmentu. V poslední době se také věnuji skupinovému koučování a supervizi jako způsobu rozvoje týmů a vytváření důvěry a kvalitní spolupráce.

Moje práce se charakterizuje tím, že:

  • Pro navázání spolupráce s klientem považuji za zcela klíčové vytvoření atmosféry důvěry. Vznikne tak bezpečné prostředí, kde klient může otevřeně sdílet svá přání, myšlenky a úvahy.
  • Při koučování používám převážně techniky, vycházející z přístupu orientovaného na řešení zakladatelů Steve de Shazer a Insoo Kim Berg. Zaměřuji se na to, čeho chce klient dosáhnout. Minulost může pomoci pro nalezení zdrojů řešení, soustředíme se však na přítomnost a budoucnost. Důraz kladu na to, jak společně poznáme, že je problém vyřešen.
  • Dbám na maximální efektivitu spolupráce. Podporuji klienta, aby cíl, který si stanovuje, byl SMART. Díky tomuto přístupu šetříme oba čas a klient peníze.

Ve své profesi se dále vzdělávám a pravidelně využívám supervize mé práce u zkušených kolegů, profesionálů tohoto oboru a oborů příbuzných. Jsem spoluzakladatelkou Spolku ČESKOSLOVENSKÁ ASOCIACE PRO BUSINESS COACHING (ČSABC) – komora byznys koučů, z.s., jehož účelem je šíření osvěty v oblasti profesionality a profesní etiky v oblasti byznys koučinku.

Ve volném čase se kromě rodiny věnuji outdoor sportům. Miluji cestování a ráda čtu.

MOTTO: Věřím, že největším úspěchem v pracovním životě je nalézt a následovat své poslání.
Chci se domluvit na setkání