• Zelený-1
  • Růžový
  • Fialový
  • Podzim2
  • Zelený2
  • Podzim1

Koučink

Koučink dříve

Anglické slovo „coach“ znamená „kočár“. Toto slovo pochází z maďarštiny a jeho užívání se datuje od roku 1556. Kočár je prostředek, který nás dopraví z místa, kde se nacházíme, do místa kam se chceme dostat. Taktéž koučink (v angličtině „coaching“) má obdobný cíl. Umožní nám dostat se ze situace, ve které se právě nacházíme do situace, ve které být chceme. Od roku 1885 najdeme zmínku o koučování v oblasti sportu. Timothy Gallwey pak v roce 1976 převedl koučink z oblasti sportu do oblasti byznysu. Koučink jako profese vznikl na konci 80. let v USA.

V České republice se začal koučink využívat teprve nedávno a získává si zde stále více příznivců. Je považován za plnohodnotnou rozvojovou metodu, stejně jako školení, trénink nebo mentoring. Vychází a čerpá z různých vědních disciplín, jako jsou filozofie, antropologie, etika, psychologie a další.

Koučink dnes

Koučink je smysluplná komunikace, jejímž výsledkem je podpora a zvýšení takového jednání člověka, které se úspěšně promítne do širokého spektra jeho činností jako zaměstnance firmy, organizace či státní instituce. (WABC)

Koučink představuje důvěryhodný vztah, který napomáhá klientovi podniknout konkrétní kroky za účelem změny vedoucí k dosažení jeho vize, jeho cíle nebo přání.
Koučink je soustavné, taktní a ohleduplné provázení klienta, který si dochází k závěrům sám.

Koučink je podporující a profesionální spolupráce, která pomáhá lidem překlenout rozdíl mezi tím, kde jsou, a tím, kde by chtěli být ve svém osobním nebo profesionálním životě.
Koučink umožňuje klientovi uvědomit si, jakou roli hraje on sám v dosahovaném úspěchu.
Koučink je kreativní proces, který inspiruje klienty v hledání a zvyšování jejich profesního i osobního potenciálu.

Proces koučinku pomáhá klientovi nejen přesně definovat jeho cíle, ale také i těchto cílů dosahovat rychleji a s větší efektivitou, než pokud by koučink nevyužíval. (ICF)

Kouč je certifikovaná, integrovaná a vzdělaná osobnost. Je to citlivý diplomat a empatický průvodce na cestě k vašim cílům.

Kouč pomáhá klientovi objevit, které osobnostní rysy, včetně sebeuvědomění a sebepojetí, vstupují do procesu, v němž dochází k naplňování cílů v osobní a profesní oblasti. Koučink pomáhá klientovi naučit se pracovat se svým osobnostním nastavením tak, aby byly naplněny jeho osobní a profesní cíle. (WABC)

Kvalifikační a etické standardy koučinku rozpracovávají profesní organizace koučů. Nejvýznamnější jsou:

  • WABC – World Wide Association for Business Coaches
  • AC – Association for Coaching
  • EMCC – European Mentoring and Coaching Council
  • APECS –Association for Professional Coaching and Supervision
  • ICF – International Coach federation

Chci se domluvit na setkání