• Zelený-1
  • Růžový
  • Fialový
  • Podzim2
  • Zelený2
  • Podzim1

Klienti

Ráda pracuji s každým, kdo na sobě pracovat chce. S každým, kdo se nebojí poznat sám sebe.

Nejčastěji se na mě obrací:

1. Top manažeři společností, podnikatelé a majitelé firem

Klíčem k úspěchu v podnikání nebo jinde ve vedoucí, zodpovědné roli jsou profesní a osobní spokojenost, vyrovnanost a umění spolupracovat. Podnikatelé, majitelé firem nebo top lídři v korporacích, kteří již zpravidla velmi úspěšní jsou, chtějí dosáhnout dalších cílů pracovních i osobních. Uvědomují si, že proto, aby obstáli v dnešní době, nestačí jejich skvělá odbornost, výborná znalost konkurence, přirozená autorita, strategické myšlení, ale také využívání intuice a empatie. Umění odhalit své pocity, dovolit si být sami sebou a umět navazovat upřímné, lidské, podněcující vztahy. Přemýšlí nad tím, jak se oni sami mohou posunout dál jako osobnosti, jaké je jejich další směrování, jak si zachovat svou integritu, jak být příkladem. Spolupráci s koučem volí proto, že chtějí poznat své zdroje, poznat sami sebe a ujasnit si co opravdu chtějí.

2. Ženy v menežmentu firem

Společnosti si dnes již velmi dobře uvědomují, že kvalitní pracovní klima je tam, kde se snoubí mužská a ženská energie. Kouzlo ženy v menežmentu bylo odhaleno. Mnohé výzkumy ukazují, že manažerské týmy, kde je vyvážené zastoupení žen a mužů jsou výkonnější, stabilnější, lépe zde funguje komunikace a kooperace. Ženy na různých úrovních korporátního či firemního žebříčku často pochybují o svém stylu vedení. Mají buď málo zpětné vazby, nebo si o ni nedokážou říct. I ze své vlastní zkušenosti vím, že často řeší otázku, jak být výborným lídrem a současně zůstat sama sebou, zůstat ženou. Při společných sezeních se mé klientky zajímají o to, jak mohou posílit své manažerské dovednosti a sebedůvěru, sdílí své zkušenosti a odkrývají svá dilemata v kariérním rozvoji. Pomocí koučinku si nacházejí cestu k tomu, jak rozkvést jako manažerky i jako ženy.

3. Manažeři týmů

Každý správný manažer pracuje na svém rozvoji a stejně tak na rozvoji svých týmů. Zjišťuje, co je potřeba k tomu, aby přirozené silné stránky jednotlivců, nabyté technické znalosti a dovednosti byly využity na maximum. Dbá na to, aby rozuměl každodenním návykům svých lidí, aby limitující návyky byly nahrazeny funkčnímí. Všímá si jinakosti, staví na silných stránkách a pečlivě pracuje s potenciálem každého zaměstnance tak, aby vytvářel vyvážený, dobře fungující tým, který přináší výsledky. Zpravidla má k dispozici kvalitní diagnostiku jednotlivců i týmu, ví, co by potřeboval udržet, rozvíjet nebo měnit. Často hledá cesty jak. Kouč je pro něho v tomto zodpovědném procesu partnerem, kterého manažer vyhledává pro sebe, své zaměstnance a taktéž pro tým jako celek.

4. HR vedoucí společností

Spokojení zaměstnanci jsou největším bohatstvím společnosti. Jak dosáhnout toho, aby spokojení byli? Tuto otázku si klade každý lídr, každé HR oddělení. Odpovědí je vyrovnaná firemní kultura. Firemní kultura významně ovlivňuje motivovanost zaměstnanců. Průzkumy ukazují, že zaměstnanci jsou výkonnější, pokud jsou jejich osobní hodnoty v souladu s hodnotami zaměstnavatele. Vyrovnaná firemní kultura podporuje férovou atmosféru a přátelské prostředí, lidé se tak cítí spokojenější. Zaměstnanci mohou být více sami sebou, jsou zbaveni strachu a nejistot, a tím lépe přijímají nové myšlenky, podněty a změny. Lépe zvládají náročné úkoly a vydávají ze sebe to nejlepší. Firemní kultura nevznikne sama od sebe. Vytváří ji právě zaměstnanci. HR společně s menežmentem jsou etalonem. Jak právě oni vyváženou firemní kulturu utváří, prezentují a každý den žijí, tak to ve společnosti vypadá. Kouč klíčové osobnosti v tomto procesu provází na jejich individuální cestě k vyrovnanosti a spokojenosti, na cestě k utváření vyrovnané firemní kultury.

Chci se domluvit na setkání